NÄÄSVILLE RY:N TIETOISKUT

Nääsville ry tarjoaa maksuttomia tietoiskuja. Tietoiskujen tavoitteena on lisätä kuulijoiden tietoa käsiteltävästä asiasta ja tarjota samalla mahdollisuus keskustelulle aiheesta. Kaikki tietoiskut perustuvat tutkittuun tietoon. Tietoiskut pitää asiasta riippuen joko asiaan perehtynyt fysioterapeutti tai muistiasiantuntija. Yksi tietoisku on kestoltaan noin 45min. Ota rohkeasti yhteyttä, jos kaipaat koulutusta tai tietoiskua ryhmällesi tai esimerkiksi taloyhtiöösi.


On sanken hyäryllistä liikkua ikääntyneenä (Ikäinstituutti)

Tavoite: lisätään tietoa iäkkäiden toimintakyvystä ja saada tietoja liikkumisen hyödyistä. Samalla perehdytään tämän hetkisiin iäkkäiden liikuntasuosituksiin sekä voima – ja tasapainoharjoituksiin ja ymmärretään niiden merkitys toimintakyvylle. Liitetään teoriaa käytäntöön saamalla konkreettisia vinkkejä arkeen. Lisäksi keskustellaan ravinnon merkityksestä toimintakyvylle ja tutustumaan oman lähialueen liikunta- ja liikuntaneuvontamahdollisuuksiin.

Kohderyhmä: ikääntyneet


Tabletilla lisää liikettä arkeen (Nääsville ry)

Tavoite: Lisätään tietoa oikeanlaisesta ergonomiasta tietokoneella tai tabletilla työskennellessä. Opitaan taukojumpan merkityksestä ja saadaan käytännön vinkkejä, mistä ja miten hyviä taukojumppaohjelmia voi löytää internetistä. Tietoisku sisältää paljon käytännön harjoittelua.

Kohderyhmä: ikääntyneet, joilla tabletin ja tietokoneen käyttö on opetteluvaiheessa


Avaimia aivoterveyteen (Nääsville ry)

Tavoite: Saada tietoa mitä on aivoterveys ja minkälaisilla elämäntavoilla omaa aivoterveyttään voi huoltaa. Lisäksi saat lisää tietoa muistista ja mistä muisti koostuu. Opit tiedostamaan myös muistisairauksille altistavia tekijöitä samoin kuin miten muistisairauksia olisi mahdollista ennaltaehkäistä. Saat käytännön vinkkejä oikeanlaisen ravinnon valitsemiseen sekä ohjeita muistia tukevaan liikuntaan.

Kohderyhmä: ikääntyneet, kaikki, joita aivoterveys kiinnostaa


Liikunnasta iloa ja virtaa elämään (Nääsville ry)

Tavoite: Keskustella oman näköisen liikkumisen löytämisestä ja saada vertaistukea sekä ammattilaisen näkökulma liikkumisesta. Tutustutaan aikuisen terveyden kannalta riittäviin liikuntasuositukseen ja mietitään yhdessä, kuinka liikkumista saisi lisättyä omaan arkeen. Mietitään liikunnan ja ulkoilun vaikutusta mielen hyvinvointiin. Luento rakentuu pitkälti keskusteluille.

Kohderyhmä: mielen hyvinvoinnista ja liikunnasta kiinnostuneille, jotka kaipaavat tukea oman oloisen arkiliikunnan löytymiseen


Kipu (Nääsville ry)

Tavoite: Saada tietoa kroonisesta ja akuutista kivusta. Opitaan lääkkeettömiä kivunhoitomenetelmiä sekä saada keinoja hyväksyä omat kipukokemukset. Saadaan vinkkejä liikunnan mahdollisuuksista kivun hoidossa.

Kohderyhmä: ikääntyneet, kaikki, joita kivun lääkkeettömät itsehoitomenetelmät kiinnostavat


Kipu ja uni (Nääsville ry)

Tavoite: Saada tietoa kroonisesta ja akuutista kivusta. Opitaan lääkkeettömiä kivunhoitomenetelmiä sekä saada keinoja hyväksyä omat kipukokemukset. Saadaan vinkkejä liikunnan mahdollisuuksista kivun hoidossa. Ymmärretään ikääntymisen merkitys uneen ja keskustellaan unihäiriöistä. Saadaan vinkkejä liikunnan vaikutuksista hyvään uneen.

Kohderyhmä: ikääntyneet, kaikki, joita kivun lääkkeettömät itsehoitomenetelmät sekä ikääntyneen hyvä uni kiinnostavat


Liikettä lantionpohjaan, vinkkejä virtsankarkailuun (Nääsville ry)

Tavoite: Saada tietoa lantionpohjan toiminnasta sekä toiminnan häiriöistä, virtsankarkailusta ja siitä kuinka harjoittelemalla lantionpohjaa voidaan vahvistaa ja vaikuttaa virtsankarkailuun.

Kohderyhmä: ikääntyneet, kaikki, joita aihe kiinnostaa.


Kunnon eväät (Ikäinstituutti)

Tavoite: Saada tietoa ja keskustella ikääntyneiden liikuntasuosituksista, ravitsemuksesta sekä ravitsemussuosituksista. Lisäksi keskustellaan ravitsemuksen merkityksestä liikkumiskykyyn.

Kohderyhmä: ikääntyneet


Vireyttä mieleen (Nääsville ry)

Tavoite: Saada erilaisia keinoja ylläpitää mielen hyvinvointia. Oppia mikä merkitys liikunnalla ja unella on mielen hyvinvointiin, samalla opitaan mistä osa-alueista tasapainoinen mieli koostuu.

Kohderyhmä: ikääntyneet


Pystyssä pitäisi pysyä, mutta miten? (Nääsville ry)

Tavoite: Saada tietoa tasapainosta ja lihasvoimasta sekä ikääntymisen vaikutuksista niihin. Ymmärtää voima- ja tasapainoharjoittelun merkitys liikkumiskyvyn säilyttämisessä. Saada vinkkejä kotona tehtäviin voima- ja tasapainoharjoitteisiin.

Kohderyhmä: ikääntyneet, kaikki, joita aihe kiinnostaa.


Tietoa ja taitoa pystyssä pysymiseksi – tietoisku kaatumisten ehkäisystä (Nääsville ry)

Tavoite: Saada tietoa iäkkäiden kaatumisista ja niihin johtavista sisäisistä ja ulkoisista riskitekijöistä. Oppia keinoja, joilla kaatumisia voi itse ehkäistä. Saada vinkkejä liikuntaharjoittelun merkityksestä kaatumisten ehkäisyssä. Tunnistaa iäkkäiden kaatumisten ehkäisyn kannalta tärkeimmät ravitsemukseen liittyvät asiat.

Kohderyhmä: ikääntyneet


Osteoporoosi ja nivelrikko (Nääsville ry)

Tavoite: saada tietoa osteoporoosista ja sen syntymekanismeista. Samalla opitaan miten osteoporoosia on mahdollista ennaltaehkäistä sekä pohditaan luustoterveydestä huolehtimisesta. Lisäksi saadaan tietoa nivelrikosta ja mitkä riskitekijät nivelrikon syntymiseen vaikuttavat. Keskustellaan myös minkälaisia keinoja nivelrikon hoitamiseen on olemassa.

Kohderyhmä: ikääntyneet, kaikki joita aihe kiinnostaa.


Kaikki fysioterapeuttimme ovat VoiTas -kouluttajia ja räätälöimme mielellämme tarpeisiinne sopivia koulutuksia/luentoja ikääntyneiden sekä kehitysvammaisten ihmisten hyvinvointiin liittyvistä asioista.
Ota rohkeasti yhteyttä!