KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN LIIKUNTARYHMÄTVapaita paikkoja voit tiedustella ohjaajalta:


ft Ninni Viitamäki p. 050 339 9016KATSO TÄSTÄ AIKUISILLE KEHITYSVAMMAISILLE TARKOITETUT RYHMÄT


VIRIKEVILMA JA VIRIKEVILLE

VirikeVilma ja VirikeVille toimivat sekä vanhempiensa kanssa, että itsenäisesti asuvien eri- ikäisten kehitysvammaisten ihmisten tukihenkilöinä. Toiminnan tavoitteena on lisätä kehitysvammaisen omaa aktiivisuutta sekä sosiaalisten suhteiden luomista ja ylläpitämistä. Harrastuksia ja virikkeitä etsitään yhdessä sekä mahdollistetaan osallistuminen erilaisiin tapahtumiin. Harrastukset ovat vaihdelleet liikunnallisista lajeista elokuviin, diskoihin ja luontoretkiin.


VirikeVilma- ja VirikeVille -toiminta toteutuu Nääsville ry:n ja Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n yhteistyönä.


VirikeVilma- ja VirikeVille -toiminnasta lisätietoja antavat:

Oili Kuukasjärvi (VirikeVilma) puh. 040 738 7670

Kai Pihlajamaa (VirikeVille) puh. 040 353 9716


TORSTAIKAHVILA

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on mukana Nääsville ry:n toiminnassa
järjestämällä tamperelaisille kehitysvammaisille ihmisille kerho- ja
viriketoimintaa. Torstaikahvila tarjoaa ohjattua toimintaa ja mukavaa
yhdessäoloa karaoken ja erilaisten teemailtojen parissa.


Toiminnan tavoitteena on edistää osallistujien kokonaisvaltaista
hyvinvointia ja edesauttaa heidän omatoimista selviytymistään.
Kahvilatoiminta mahdollistaa turvallisen tavan harjoitella itsenäistä
elämää, opetella rahan käyttöä ja solmia kodin ulkopuolisia suhteita.


Kahvila on avoinna kaikille alueen aikuisille kehitysvammaisille.
Ohjaajia on paikalla 3-4. Erityistä tukea ruokailussa ja muissa
henkilökohtaisissa toiminnoissa tarvitsevilla kahvilan asiakkailla
edellytetään henkilökohtaisen avustajan mukana oloa.


Kahvila toimii Tulppaanitalossa, Pinninkatu 51 torstaisin klo 16 -19.30.


Lisätietoja torstaikahvilan puhelinnumerosta 050 404 2737.

Muina aikoina tiedusteluihin vastaa:
Marjo Rikkinen puh. 0207 713 556 marjo.rikkinen@kvps.fi