Tervetuloa Nääsvillen toimintaan mukaan!


Syyskausi lähenee loppuaan, ryhmät kokoontuvat viimeisen kerran viikolla 50.

Joululoman jälkeen ryhmät jatkavat toimintaansa tiistaina 8.1.2019.

Ryhmäpaikkasi säilyy ennallaan kevätkaudelle, muutoksista tiedottaa ryhmänohjaaja.

Nääsville ry:n toiminta rauhoittuu viikoilla 52-1, mutta joulun ja uuden vuoden välissä olevina arkipäivinä tavoitat meidät toimiston puhelimesta virka-aikaan.

Täydessä tohinassa olemme taas viikosta 2 alkaen!Ryhmätoimintaan mukaan ovat tervetulleita kaikki 60+ vuotiaat,

Salhojankadun kuntosalin osalta noin 70+ vuotiaat tai tarveharkinnan mukaan.


Huomaathan, ryhmissämme ensimmäinen ns. kokeilukerta on maksuton!

Ryhmätoiminnan maksu on 5€/krt tai 50€ sarjalippu, jossa ryhmäkertoja on 11.KUNTOSALILLE!

Salhojan salilla on 70+ ikäisten fysioterapeutin ohjaamaa ryhmätoimintaa,

vapaita ryhmäpaikkoja voit tiedustella p. 050-341 4916

Mikä on Nääsville ry?

Nääsville ry on yhdeksän sosiaalialan järjestön muodostama verkosto, jonka tarkoituksena on yhteistyössä kokeilla ja kehittää kotona selviytymistä edistäviä toimintoja ikäihmisten, kehitysvammaisten ihmisten ja muiden erityisryhmien tukemiseksi. Toimintojen avulla
pyritään edistämään asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, edesauttamaan heidän omatoimista selviytymistään ja ennaltaehkäisemään raskaiden palvelujen piiriin joutumista.

Toimintamme perustuu Finger -toimintamalliin, jossa pääpaino on elintapaohjauksessa.

Tehokkain muistisairauksien hoito on ennaltaehkäisy: liiku monipuolisesti ja terveellisesti, harjoita muistia, syö terveellisesti ja huolehdi sydänterveydestä (THL2018).


Nääsville ry on yhdistyksenä toiminut vuodesta 2000 jatkaen vuonna 1997 käynnistynyttä projektia. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskuksen ja Tampereen kaupungin avustuksilla sekä asiakasmaksutuloilla.